Tag: vegus168

ลดหวาน มน เค็ม เพื่ออายุยืนยาว

ลดอาหารจำพวกหวานมันเค็มจะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นและทำให้ห่างไกลจากโรคได้หลายโรคอาหารที่ทำให้หวานโรคเค็มและทำให้เสียสุขภาพvegus168...

สารคัดหลั่งในร่างกายคืออะไร

สารคัดหลั่งในร่างกายคืออะไร สารคัดหลั่งหลายคนอาจจะไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรกันแน่ vegus168 ส่วนมากจะเจอในข้อมูลของแพทย์หรือแม้แต่การประกาศข่าวในทีวีเอง แต่ก็ยัง งง กันอยู่ว่ามันคืออะไร และเป็นลักษณะอย่างไรกันแน่...

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้าที่เป็นภัยร้ายในยุคปัจจุบัน

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้าที่เป็นภัยร้ายในยุคปัจจุบัน โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่น่ากลัวมากในปัจจุบัน vegus168 และเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายในประชาชนในประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งเจ้าโรคซึมเศร้านี้สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งมีอาการและไม่มีอาการแสดงออกที่ชัดเจน จริงๆแล้วแนะนำให้เข้าตรวจสุขภาพจิตหรือพบจิตรแพทย์เมื่อรู้สึกผิดปกติทางอารมณ์ของตนเอง...

การลักลอบนำเข้าที่มีผลต่อราคาข้าวเหนียว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ข้าวเหนียวถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศ แต่ช่วยลดราคาได้อย่างมาก...

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนออกสกุลเงิน Cryptocurrency

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนที่จะออกสกุลเงิน Cryptocurrency เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงและสะดวกมากขึ้น...

การรายงานเทคโนโลยีทางธุรกิจในยุค 2019

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเปิดเผยว่า สิงคโปร์และเกาหลีใต้ติดอันดับต้นในบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2019...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับความยั่งยืนในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ International Finance Corporation สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของตลาดทุนและนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจยิ่งขึ้น...

พันธมิตรในการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบวงเวียน

องค์กรไทยและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการในการผลักดันร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจ...

ธนาคารอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและความไม่สงบทางสังคม...

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและสงครามการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน...