Tag: vegus168

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนออกสกุลเงิน Cryptocurrency

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนที่จะออกสกุลเงิน Cryptocurrency เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงและสะดวกมากขึ้น...

การรายงานเทคโนโลยีทางธุรกิจในยุค 2019

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเปิดเผยว่า สิงคโปร์และเกาหลีใต้ติดอันดับต้นในบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2019...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับความยั่งยืนในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ International Finance Corporation สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของตลาดทุนและนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจยิ่งขึ้น...

พันธมิตรในการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบวงเวียน

องค์กรไทยและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการในการผลักดันร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจ...

ธนาคารอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและความไม่สงบทางสังคม...

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและสงครามการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน...

คาดการณ์เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ในการประชุมมีการลงมติให้ลดอัตราเป้าหมายของกองทุนกลางลง 25% สู่ระดับ 2.00 ต่อ 2.25% ระดับภูมิภาคถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจนี้...

ข้อตกลงทางการค้าเวียดนามกับผลแก่นักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากที่เวียดนามเสนอผ่านพันธะสัญญาต่อข้อตกลงการค้ามากมายที่ลงนามกับประเทศอื่นๆ...

ดัชนีผู้บริโภคเมษายน 62 ลดลงอยู่ในระดับเหมาะสมสำหรับเงินเฟ้อ 1.2%

การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ของเดือนที่เมษายน 2562 ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายตัว 1.2% ในปีนี้ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์...

เศรษฐกิจไทยเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์

หลังจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยในเดือนมีนาคมบันทึกการลดลงครั้งแรกในรอบสามเดือนธุรกิจหวังว่าวันสงกรานต์จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย...