Tag: vegus

กรมทางหลวงชนบท วางงบ 5.6 พันล้าน ปรับปรุงพื้นที่แถบชนบทส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบทจะใช้เงิน 5,570 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่ชนบทภายในปี 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้นโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมภาคการเศรษฐกิจ...

นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามเดือนในเดือนพฤษภาคมปรับตัวลง 2.83% จากความไม่แน่นอนของการพัฒนาทางการเมืองของไทยหลังการเลือกตั้งทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้...

กรมสรรพากร เก็บภาษีดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

กรมสรรพากรได้ถอนความต้องการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับผู้ฝากเงินธนาคารเพื่อให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ธนาคารที่จะหักภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ...