การทำงานในทุกวันของเราส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในทุกวันในการทำงาน...