เวียดนามควรใช้ประโยชน์จากคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล blockchain ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ และบริการบนคลาวด์เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงในเอเชียและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้อยู่อาศัย...