การเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะลดลงจาก 4.1% ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 3.5% ในปีนี้ ตามรายงานของธนาคารโลก...