วิสรุช อังคทวานิช ช่างภาพกำลังแสดงภาพที่โด่งดังเกี่ยวกับปลากัดของชาวสยามที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ...