บริษัทเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรรวมจุดแข็งและเพิ่มความร่วมมือเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน...