รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยระบุ การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ส่งผลให้เกิดความเสียหายสูงถึง 200,000 ล้านบาท...