หลังจากการวิจัยสองปี เขาโมก พร้อมที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าของอาหารสไตล์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมในเมืองคุนหมิงของประเทศจีน...