อัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาอาหารสดที่สูงขึ้นตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์...