กระทรวงพาณิชย์กำลังรอความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย...