Tag: สหรัฐ

คาดการณ์เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ในการประชุมมีการลงมติให้ลดอัตราเป้าหมายของกองทุนกลางลง 25% สู่ระดับ 2.00 ต่อ 2.25% ระดับภูมิภาคถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจนี้...

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

รัฐบาลที่เข้ามาคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 2 หมื่นล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ตามข้อมูลข่าวกรองทางเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์...

สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ลดการเติบโตของการส่งออกของไทย

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีแนวโน้มว่าจะลดการเติบโตของการส่งออกของไทยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าครึ่งปีที่แล้ว...