ระบอบการปกครองของศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศไทย มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2561 แทนที่การสร้างแรงจูงใจสำหรับสำนักงานใหญ่สามแห่งคือสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และศูนย์การค้าระหว่างประเทศ...