Tag: รถยนต์

ก่อนจะซื้อรถต้องรู้ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สำหรับคนที่กำลังจะมีรถยนต์ครั้งแรกกำลังคิดที่จะซื้อรถจำเป็นต้องรู้เอาไว้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเมื่อคิดที่จะซื้อรถ ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ vegus...

สภาอุตสาหกรรมชี้ ยอดจัดส่งรถยนต์ต่ำสุดในรอบ 24 เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน การส่งออกรถยนต์ของไทยในเดือนเมษายน 2562 อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 24 เดือน...