การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ของเดือนที่เมษายน 2562 ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายตัว 1.2% ในปีนี้ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์...