Tag: มูลค่า

กรุงเทพฯ ไต่อันดับเมืองที่ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆ ของโลก

กว่า 8 ใน 10 เมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอเชียอันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงของภูมิภาคสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาดที่อยู่อาศัยที่มีพลวัตร โดยกรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 40 ขึ้นมาถึง 12 อันดับ จากการตามการสำรวจค่าครองชีพประจำปี 2562 ของเมอร์เซอร์...

ดัชนีผู้บริโภคเมษายน 62 ลดลงอยู่ในระดับเหมาะสมสำหรับเงินเฟ้อ 1.2%

การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ของเดือนที่เมษายน 2562 ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายตัว 1.2% ในปีนี้ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์...