รัฐบาลที่เข้ามาคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 2 หมื่นล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ตามข้อมูลข่าวกรองทางเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์...