นิวซีแลนด์ หวังลดปัญหาขยะพลาสติก ออกมาตรการ ห้ามใช้ถุงพลาสติกมีผลบังคับใช้แล้วฝ่าฝืนปรับกว่า 2 ล้านบาทUfabet...