หัวหน้าธนาคารกสิกรไทยระบุ นักลงทุนต้องการให้รัฐบาล ยึดแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และปล่อยแผนงบประมาณโดยเร็วที่สุด...