รายงานจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระบุว่าประเทศเศรษฐกิจอาเซียน ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีศักยภาพในการเติบโตสูง...