Tag: นโยบาย

ศาลปฏิเสธการเพิ่มราคา สำหรับพัฒนาสนามบิน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครอง ได้ปฏิเสธการยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำโดยกลุ่มธนาโฮลดิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคาเพื่อพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินเมืองตะวันออก...

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เสนอราคาเพื่อฟื้นฟูการส่งออกของไทยที่ลดลง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กำลังเร่งจัดทำแผนเพื่อกระตุ้นการส่งออกและการเจรจาที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคภายในปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในการส่งออกของไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเนื่องจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยืดเยื้อ...