องค์กรไทยและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการในการผลักดันร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจ...