Tag: ต่างชาติ

นักวิเคราะห์ชี้ นักลงทุนต่างชาติในไทยจะเพิ่มมากขึ้นหลังโควิด 19

บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดับบลิวเอชเอ มีการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การลงทุนส่วนใหญ่ของโลกจะย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีน ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และรัฐบาลไทย ควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการแสวงหานักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย...

ข้อตกลงทางการค้าเวียดนามกับผลแก่นักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากที่เวียดนามเสนอผ่านพันธะสัญญาต่อข้อตกลงการค้ามากมายที่ลงนามกับประเทศอื่นๆ...