นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากที่เวียดนามเสนอผ่านพันธะสัญญาต่อข้อตกลงการค้ามากมายที่ลงนามกับประเทศอื่นๆ...