น้ำมันจ่อขึ้นราคา 15% หลังจากโรงกลั่นน้ำมันประเทศซาอุดีอาระเบียโดนถล่ม...