สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน การส่งออกรถยนต์ของไทยในเดือนเมษายน 2562 อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 24 เดือน...