Tag: ค่าเงิน

คาดการณ์เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ในการประชุมมีการลงมติให้ลดอัตราเป้าหมายของกองทุนกลางลง 25% สู่ระดับ 2.00 ต่อ 2.25% ระดับภูมิภาคถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจนี้...

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อการส่งออก

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยระบุ การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ส่งผลให้เกิดความเสียหายสูงถึง 200,000 ล้านบาท...