Tag: ค่าครองชีพ

กรุงเทพฯ ไต่อันดับเมืองที่ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆ ของโลก

กว่า 8 ใน 10 เมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอเชียอันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงของภูมิภาคสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาดที่อยู่อาศัยที่มีพลวัตร โดยกรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 40 ขึ้นมาถึง 12 อันดับ จากการตามการสำรวจค่าครองชีพประจำปี 2562 ของเมอร์เซอร์...

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาอาหารสดที่สูงขึ้นตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์...