บริษัทกว่า 300 แห่งกำลังแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ในงาน Medical Devices Asean 2019...