จากการวิเคราะห์ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป เวียดนาม จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคการส่งออกของไทย...