ในการประชุมมีการลงมติให้ลดอัตราเป้าหมายของกองทุนกลางลง 25% สู่ระดับ 2.00 ต่อ 2.25% ระดับภูมิภาคถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจนี้...