กรมทางหลวงชนบทจะใช้เงิน 5,570 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่ชนบทภายในปี 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้นโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมภาคการเศรษฐกิจ...