สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรง ความเสี่ยงของนักลงทุนหุ้น

ความเสี่ยงที่นักลงทุนเผชิญในตลาดหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้...

การลงทุนด้านเทคโนโลยีของจีนในภูมิภาคอาเซียน

ปีก่อนหน้านี้ถือเป็นปีแห่งภาคเทคโนโลยีของอาเซียนที่มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 253 พันล้านบาท เลยทีเดียว ซึ่งในอนาคตคาดการณ์เงินลงทุนและการเติบโตไว้เป็นอย่างไร...

รัฐวิสาหกิจเตรียมลงทุนเพิ่มในไตรมาสหน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่สองและสามตามที่สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ...

วิธีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสังคมผู้สูงวัย

การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและประเทศจำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการลดจำนวนบุคลากรทางทหารลงครึ่งหนึ่งเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติและเพิ่มการใช้แรงงานอัตโนมัติในการผลิต ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย...

สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ลดการเติบโตของการส่งออกของไทย

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีแนวโน้มว่าจะลดการเติบโตของการส่งออกของไทยไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าครึ่งปีที่แล้ว...

กรมทางหลวงชนบท วางงบ 5.6 พันล้าน ปรับปรุงพื้นที่แถบชนบทส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบทจะใช้เงิน 5,570 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่ชนบทภายในปี 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้นโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมภาคการเศรษฐกิจ...

ผลสำรวจผู้บริโภค ต้องการได้รับข้อมูลที่แชร์เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ร้อยละเจ็ดสิบสองของผู้บริโภคในประเทศไทยจะยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลสถานที่และข้อมูลการใช้ชีวิตกับธนาคารและ บริษัทประกันในการแลกเปลี่ยนสำหรับสินค้าและบริการที่ถูกกว่า...

นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามเดือนในเดือนพฤษภาคมปรับตัวลง 2.83% จากความไม่แน่นอนของการพัฒนาทางการเมืองของไทยหลังการเลือกตั้งทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้...