สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนออกสกุลเงิน Cryptocurrency

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย วางแผนที่จะออกสกุลเงิน Cryptocurrency เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงและสะดวกมากขึ้น...

การรายงานเทคโนโลยีทางธุรกิจในยุค 2019

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเปิดเผยว่า สิงคโปร์และเกาหลีใต้ติดอันดับต้นในบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2019...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับความยั่งยืนในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ International Finance Corporation สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของตลาดทุนและนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจยิ่งขึ้น...

พันธมิตรในการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบวงเวียน

องค์กรไทยและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการในการผลักดันร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจ...

ธนาคารอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและความไม่สงบทางสังคม...