Medical Devices Asean 2019 นิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์

บริษัทกว่า 300 แห่งกำลังแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ในงาน Medical Devices Asean 2019

ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจาก จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ปากีสถาน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และไทยได้เข้าร่วมแสดงที่ Hall 5-6 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี ซึ่งมีบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ดร.โอสถกานต์ วินวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ อดิทัศน์ วสิโนธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ เภสัชกรปรีชาบันดาเวชประธานฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย และกนกพรดำรงค์ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการในสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ufa

งาน Medical Devices Asean 2019 เป็นงานเฉพาะสำหรับอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในช่องทางที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นเวทีสำหรับความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล โดบเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ S-Curve ใหม่ของรัฐบาลซึ่งคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียน และเพื่อขยายอุตสาหกรรมการแพทย์ที่แข็งแกร่งของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ครอบคลุมในประเทศไทยประกอบด้วย บริการสามส่วน บริการที่ทันสมัยการวิจัยและผลิตเครื่องมือแพทย์และการวิจัยและผลิตยา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ยินดีสนับสนุนให้งานนี้ เป็นปีที่สองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักในการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve ที่กำหนดโดยนโยบาย Thailand 4.0 โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้การประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve ufa

การสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียนซึ่งมีการส่งเสริมและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ufa ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลโดยการร่วมมือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศ