Category: vegus 168 สมัคร

การควบคุมการสูบบุหรี่บนชายหาดในประเทศไทย

ชายหาดยอดนิยมจำนวนมากในประเทศไทย กำลังจัดการให้เป็นสภาพอากาศที่ดีเนื่องจากมีการควบคุมการสูบบุหรี่บนชายหาดหลายแห่งในประเทศไทย...