ชายหาดยอดนิยมจำนวนมากในประเทศไทย กำลังจัดการให้เป็นสภาพอากาศที่ดีเนื่องจากมีการควบคุมการสูบบุหรี่บนชายหาดหลายแห่งในประเทศไทย...