Category: ufa

ศาลปฏิเสธการเพิ่มราคา สำหรับพัฒนาสนามบิน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครอง ได้ปฏิเสธการยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำโดยกลุ่มธนาโฮลดิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคาเพื่อพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินเมืองตะวันออก...

eBay ช่วยไทยขยายธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

eBay เปิดตัวแผนบูรณาการใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ขายชาวไทยเพื่อขยายธุรกิจค้าปลีกออนไลน์บนแพลตฟอร์มและเชื่อมต่อกับผู้ซื้อที่ใช้งาน 180 ล้านคนใน 190 ตลาดทั่วโลก...

กรุงเทพฯ ไต่อันดับเมืองที่ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆ ของโลก

กว่า 8 ใน 10 เมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอเชียอันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงของภูมิภาคสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาดที่อยู่อาศัยที่มีพลวัตร โดยกรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 40 ขึ้นมาถึง 12 อันดับ จากการตามการสำรวจค่าครองชีพประจำปี 2562 ของเมอร์เซอร์...

ธุรกิจทางการเงินกับการศึกษา Big Data เพื่อใช้งาน

ธุรกิจบริการทางการเงินของประเทศไทยพบว่าร้อยละ 73.2 ของธุรกิจกำลังศึกษา Big Data และ Predictive Analytics ที่เป็นเครื่องมือในการตอบสนองต่อความท้าทายของกิจกรรมด้านการเงิน...

เมียนม่าร์ ต้องการการลงทุนที่ได้ผลตอบรับดี

ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเศรษฐกิจของพม่ากำลังเร่งตัวขึ้นอย่างช้าๆ และฟื้นเสถียรภาพหลังจากสถานการณ์ผันผวนในปี 2561 และอาจดำเนินต่อไป...

ธุรกิจขนาดใหญ่ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ธุรกิจที่มีชื่อเสียงกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลปลดสายเงินในการประมูลเพื่อฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยความช่วยเหลือจากการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้น...

การค้าไทยเกาหลีที่สูงขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

หากฝ่ายไอทีหวังที่จะบรรลุการเติบโตของการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รัฐบาลที่เข้ามาของราชอาณาจักรไทยจะต้องยกเลิกกฎหมายที่ขัดขวางความสะดวกในการทำธุรกิจ...