การใช้ชีวิตชีวิตช้าเป็นการใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป Fun88 เก่าเวอร์ชั่น ไม่วิ่งตามกระแสสังคมจนเกินไปใช้ชีวิตแบบยึดหลักพอเพียงเพลงแค่นี้ก็มีความสามารถสุขแบบยั้งยืนได้  ...