จังหวัดพิษณุโลกจะอนุญาตให้การช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในถนนคนเดินในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จะกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้ง...