เศรษฐกิจไทยเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์

หลังจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยในเดือนมีนาคมบันทึกการลดลงครั้งแรกในรอบสามเดือนธุรกิจหวังว่าวันสงกรานต์จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย

โดยปกติจะมีธุรกิจที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย อย่างไรก็ตามในปีนี้มีความกังวลว่าหมอกควันในภาคเหนือซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของวันสงกรานต์อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเฉลิมฉลอง นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะช่วยหนุนภาคธุรกิจได้ หอการค้าแห่งประเทศไทย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมในช่วงเจ็ดวันสงกรานต์จะสูงถึง 135 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76% จากปีที่แล้ว vegus168

นายธนวัฒน์ผลวิชัยรองประธานฝ่ายวิจัยหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวบางคนวางแผนที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังจังหวัดอื่นๆ มากกว่าจังหวัดทางภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควัน จังหวัดท่องเที่ยวรองได้เพิ่มการส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายโดยรวมไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากครัวเรือนไม่ต้องการใช้เงินมากเกินไปจากความกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงโดยจากการสำรวจของหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 64.6 เปอร์เซ็นต์มีแผนเดินทาง ร้อยละ 87.2 วางแผนที่จะเดินทางในประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232 บาทต่อคนในขณะที่อีก 12.8% วางแผนเดินทางไปต่างประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 58,500 บาทต่อคน vegus168

เศรษฐกิจของสงกรานต์มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหนึ่งในฤดูกาลใช้จ่ายสูงสุดของผู้บริโภคในและต่างประเทศทั่วประเทศไทย คนไทยจำนวนมากใช้เวลาเดินทางพักผ่อนหรือรวมตัวกับครอบครัวของพวกเขาในช่วงพักสัปดาห์ นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมเทศกาลสาดน้ำ ในปีนี้มลพิษทางอากาศในจังหวัดทางภาคเหนือบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจและอากาศร้อนส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย ตัวอย่างเช่นร้อยละ 56 ของประชากรกรุงเทพฯที่สำรวจโดยศูนย์วิจัยกสิกรกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะใช้วันหยุดสงกรานต์ในกรุงเทพฯร้อยละ 23 จะกลับไปที่จังหวัดของตน อีก 21 คนจะเดินทางไปพักผ่อน ผู้เดินทางที่ร่ำรวยได้เลือกเดินทางไปต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนจะสร้างรายได้ประมาณ 28,000 ล้านบาทสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 2.2 ปีต่อปี ในช่วงเจ็ดวันใบเสร็จรับเงินการท่องเที่ยวของนักเดินทางภายในประเทศจะมีมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านบาท ผู้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคาดว่าจะมีส่วนช่วย 15.8 พันล้านบาท การไหลเข้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้รับยกเว้นวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงซึ่งจะหมดอายุในเดือนเมษายนปีนี้ vegus168