สนธิสัญญาใหม่ คาดการณ์จะช่วยกระตุ้นการเติบโต GDP ของอาเซียน

การลงนามในข้อตกลงทั้งสองเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุนและบริการภายในอาเซียนเป็นไฮไลต์ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25

ลิม จอกฮยอย เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงทั้งสองนี้คาดว่า GDP ของอาเซียนจะเพิ่มขึ้น 5% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ข้อตกลงฉบับแรกคือข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพของกฎระเบียบบริการภายในภูมิภาค ในทางกลับกันจะเป็นการขยายโอกาสสำหรับการค้าบริการและการลงทุนสำหรับภาคเอกชนในภูมิภาค บทบาทของการค้าบริการในเศรษฐกิจอาเซียนกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นายชุติมา บุญญาประภาประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวระหว่างพิธีลงนามข้อตกลงการค้าบริการอาเซียน ทางเข้า vegus168

การส่งออกบริการในอาเซียนมีมากกว่าสามเท่าจาก 113.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.62 ล้านล้านบาท ในปี 2548 เป็น 360.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11.51 ล้านล้านบาท ในปี 2560 อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งการค้าบริการระหว่างอาเซียนยังคงทรงตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น ข้อตกลงการค้าบริการอาเซียนจึงออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ข้อตกลงการค้าบริการอาเซียนจะเข้ามาแทนที่ข้อตกลงกรอบการทำงานของอาเซียนที่มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2538 ข้อตกลงใหม่นี้ได้วางหลักการที่จะช่วยส่งเสริมการค้าบริการเช่นต้องการการปฏิบัติต่อธุรกิจต่างประเทศและท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ทางเข้า vegus168 หลักการอีกอย่างของ ATISA คือการส่งเสริมความโปร่งใสและประสิทธิภาพในกฎระเบียบทางการค้าบริการและสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังกำหนดให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่กฎการค้าและบริการของตน

ข้อตกลงการค้าบริการอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากพิธีลงนาม สมาชิกอาเซียนจะได้รับห้าปีเพื่อพิจารณาว่ากฎระเบียบใดที่เกี่ยวกับการค้าบริการที่พวกเขาต้องการรักษาหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้จะช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถหาโอกาสในการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่นการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและการบริการภายในอาเซียน ข้อตกลงครั้งที่สองพิธีสารฉบับที่สี่เพื่อแก้ไขข้อตกลงการลงทุนที่ครอบคลุมของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบ มันจะมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกที่จะไม่สร้างกฎระเบียบที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคโดยไม่จำเป็นสำหรับนักลงทุนในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ทางเข้า vegus168 รัฐบาลจะห้ามมิให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาดบางแห่งเท่านั้น