วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าCovid-19

โรคไวรัสโคโรน่าCovid-19 เรื่องที่ใกล้ตัวและต้องระวังกันทุกคน โดยเฉาะกับสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และการเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะประเทศต้องห้าม vegus168 memberbet

————— โรคไวรัสโคโรน่าเกิดขึ้นที่ประเทศจีน มณฑลอู่ชั่น เชื้อไวรัสโคโรน่านี้มาจากค้างคาว และมีงูเห่าไปกินค้างความตัวที่มีเชื้อเข้าไป จากนั้นการติดต่อสู่คนก็คือ การไปเอางูเห่ามากิน จึงทำให้เชื้อโคโรน่ามาสู่คน และจากคนสื่อคนโดยสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย สเลด และแพร่กระจายทั่วมณฑลอู่ชั่น และผู้ที่ไปเที่ยวแล้วเดินทางกลับมายังประเทศของตนจนกลายเป็นโรคระบาด และเจ้าเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ก็ได้มีการเปลี่ยนสปีชี่กลายเป็นระดับรุนแรงขึ้นก็คือ Covid-19 ทำให้ทั่วโลกต้องประกาศให้เป็นภาวะโรคระบาด พร้อมทั้งระบาดหนักในประเทศจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และกำลังขยายเพิ่มไปยั 2 ประเทศ คือ อิตาลี และอิหร่าน ทางเจ้าหน้าที่องการอนามัยโลกกำลังจับตามองและเฝ้าระวัง vegus168 memberbet
และทั่วประเทศประกาศงดให้ประชาชนในประเทศเดินทางไปทั้ง 6xระเทศนี้เพื่อลดและกักกันเขตพื้นที่แพร่เชื้อนี้

————— ประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะกับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศต้องห้ามนี้แล้วเดินทางกลับเขา้มาในไทย เพราะตรวจพบว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศติดเชื้อกลับเข้ามายังประเทศไทยหลายคนแล้ว และมีโอกาสส่งต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยุ่ใกล้ได้

วิธีป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรน่าCovid-19 vegus168 memberbet

1. งดเดินทางไปยังประเทศที่ประกาศเอาไว้ และถ้าหากให้ดีต้องงดเดินทางออกนอกประเทศในช่วงนี้
2. ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศหรือไปประเทศที่เสี่ยงกลับมาแล้วต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและแจ้งเรื่องจริงว่าเดินทางไปที่ไหนมาบ้างให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ
3. หากเกิดอาการป่วย ไม่สบายเมื่อไปหาหมอต้องบอกความจริงกับหมอไปว่าไปต่างประเทศหรือไหม เพื่อไม่เป็นการแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นและเพื่อเป็นการรับมือกับโรครักษาให้ตัวเองหายด้วยเพราะหากรู้ช้าเกินไปอาจจะรักษาไม่ทันได้
4. ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะไปที่ไหนเมื่อออกจาบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะการติดต่อของเชื้อโรคก็มาจากการโดนน้ำลาย สารคัดหลั่งต่างๆ เข้าทางจมูก ปาก ดวงตาได้
5. ล้างมือบ่อยๆ การล้างมือจะให้ฆ่าเชื้อโรคได้จะต้องล้างด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์แบบน้ำแบบฉีดที่มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อไวรีสจึงจะตาย
6. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆ แออัด เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัส