รัฐวิสาหกิจเตรียมลงทุนเพิ่มในไตรมาสหน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่สองและสามตามที่สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ในการประชุมระหว่างสมคิดและผู้แทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคม 19 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ความจำเป็นที่จะต้องเร่งการลงทุนให้กับบมจ. ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นายจันวิทย์ นครบุรี รองผู้อำนวยการใหญ่กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนเมษายนปีนี้รัฐวิสาหกิจ 45 แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ได้จ่ายเงินทั้งหมด 88,010 ล้านบาทหรือร้อยละ 92 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม บมจ. ทีโอทีบมจ. กสทโทรคมนาคมและไทยโพสต์ จำกัด ได้รับการขอให้ลงทุนในโครงการใหม่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ufa

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือ 3.5% จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าว การคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปีนี้ได้ลดลงเหลือ 0.5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.9% ufa ในการเติบโตการนำเข้าของไทยลดลงเหลือ 1.4% จาก 8.7% หากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนเพิ่มขึ้นการส่งออกของไทยอาจหดตัว 2.2% และ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จะขยายตัวเพียง 3.3% ufa