พันธมิตรในการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบวงเวียน

องค์กรไทยและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมการทำงานร่วมกันเพื่อการดำเนินการในการผลักดันร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจ

สำหรับเป้าหมายคือ การระดมหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทรัพยากรจำกัด โดยใช้เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเป็นองค์ประกอบหลักด้วยแนวทาง การใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดการแยกขยะและการกำจัดที่เหมาะสม เพื่อรับรองประสิทธิภาพของทรัพยากรตลอดวงจรการผลิตและการบริโภค การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนโดยต่อสู้กับมลพิษพลาสติกในมหาสมุทร ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนและจัดการขยะอุตสาหกรรม vegus168

โดยในงานครั้งนี้จะเน้นที่โซลูชั่นที่ครอบคลุมระบบโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งปันความรู้และนวัตกรรม เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการบำบัดของเสีย พันธมิตรยังได้ผลักดันข้อเสนอการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รุ่งโรจน์ รังษิโยภาชกล่าวว่า ด้วยจำนวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 9.7 พันล้านในปี 2593 จะนำไปสู่ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นแม้จะมีทรัพยากรจำกัด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคนไทยผลิตขยะได้เฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่อคนและอัตราการเกิดของเสียก็เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2561 ประเทศไทยมีส่วนเสีย 28 ล้านตัน หากขาดการจัดการและการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสมขยะจะรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล vegus168

แนวคิดของเศรษฐกิจแบบวงกลมจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ในขณะที่มันส่งเสริมรูปแบบการปฏิรูปของผลตอบแทนการใช้ประโยชน์ แนวคิดนี้ยังรวมถึงวิธีการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดการแยกขยะและการกำจัดอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับโลกของเราอย่างยาวนาน vegus168