ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับความยั่งยืนในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ International Finance Corporation สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อผลักดันตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ศูนย์ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของตลาดทุนและนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจยิ่งขึ้น

นายปกรณ์เพชร ธัชวัฒน์ชัยกล่าวว่า ตลาดทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาคธุรกิจมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วโลก ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ตลาดทุนและภาคธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม vegus168

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่โดดเด่นพร้อมความสำเร็จที่พิสูจน์ได้เนื่องจากประเทศไทยมีบริษัทที่มีจำนวนสูงสุดในดัชนีความยั่งยืนในอาเซียนเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับรางวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งความโปร่งใสการแลกเปลี่ยนความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดใหม่อันดับต้นๆ และเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 10 อันดับแรกซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเปิดเผยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยนี้จะผลักดันตลาดทุนไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นตราสารหนี้เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่แรงงานและนักลงทุนในตลาดทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนและยกระดับทุนไทย vegus168

ตลาดในแง่ของความยั่งยืนเพื่อดึงดูดสายตานักลงทุนทั่วโลกควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การสร้างความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลสามารถช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาค ไอเอฟซีมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมตลาดตราสารหนี้ที่ยั่งยืน vegus168