ข้อควรปฏิบัติที่ร้านตัดผมควรทำอย่างเคร่งครัดในช่วงโควิด-19

แนะนำข้อควรปฏิบัติที่ร้านตัดผมทุกร้านควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในช่วง โควิด-19www ufa356

 

……………….สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น นับว่าปัจจุบันถือว่าดีขึ้นมาก แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งถึงแม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ อยู่บ้าง แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษอยู่ดี ซึ่งในเรื่องของธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ www ufa356อย่างร้านตัดผม ตอนนี้ก็ได้มีการผ่อนปรนให้สามารถเปิดบริการได้แล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รู้หรือไม่ว่าร้านตัดผมจะต้องทำตามข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างในช่วงโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้เราจะพามาดูข้อควรปฏิบัติของร้านตัดผมที่ควรทำตามอย่างเคร่งครัดกัน

 

การดูแลอุปกรณ์ และสถานที่www ufa356

……………….1.ทำความสะอาดข้าวของ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ ทุกครั้งหลังใช้ โดยต้องทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อ ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป และของจำพวกผ้าต่างๆ ผ้าขนหนู ผ้าคลุมบ่า ควรแยกใช้ แยะจำเพาะบุคคล และหมั่นทำความสะอาดทุกครั้ง ด้วยการซักด้วยน้ำร้อน 56 องศาเซลเซียส 30 นาที และควรใช้ผงซักฟอกในการซัก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด

……………….2.เปิดประตูหน้าต่างในร้าน ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และสำหรับร้านตัดผมที่ไม่สามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ ควรจจะจำกัดบุคคลในร้านให้น้อยที่สุด จำกัดผู้เข้าใช้บริการ อย่าให้คิวรอจำนวนมากเกินไปwww ufa356

……………….3.งดการใช้ไดร์เป่าผม หรืออุปกรณประเภทเครื่องเป่า หรือการฉีดพ่นฝอยละออง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ข้อควรปฏิบัติของช่างผู้ให้บริการwww ufa356

……………….สำหรับช่างตัดผมผู้ให้บริการนั้น สิ่งสำคัญในช่วงนี้ คือจะต้องรู้จักซักประวัติ และตรวจวัดไข้ผู้เข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ และป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการด้วย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อน และหลังให้บริการ www ufa356และหลีกเลี่ยงการให้บริการที่ใช้เวลานานเกิน 2 ชั่วโมง จำพวกการดัด ย้อม ยืด หรืออบไอน้ำ ที่ใช้เวลานาน ควรงด และในขณะที่ให้บริการอยู่นั้น ไม่ควรพูดคุย หรือสนทนากับลูกค้าด้วย

 

ข้อควรปฏิบัติของลูกค้าwww ufa356

……………….อย่างแรกคือต้องให้ความร่วมมือกับช่างด้วย เมื่อถูกซักประวัติ หรือตรวจวัดไข้ ควรให้ความจริง และรักษาตัวเอง มีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่มีไข้ เมื่อต้องเข้าไปใช้บริการร้านตัดผม ที่สำคัญควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหรือตลอดเวลาในการไปเข้าใช้บริการ และไม่ควรสนทนาขณะตัดผมหรือใช้บริการร้านตัดผมอยู่ ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย