กระทรวงต่างประเทศ ค้นหาเทคโนโลยีในการสกัดแร่ธาตุจากของเสีย

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำหรับเทคโนโลยีใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อแยกแร่ธาตุหายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไฮเทค โดยเฉพาะในทางเดินเศรษฐกิจตะวันออกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่มีความจำเป็นสำหรับในปัจจุบันในแวดวงอุตสหกรรม และเพื่อยกระดับเทคโนโลยีได้อีกด้วย

สุระเพ็ชร รองอธิบดีกรมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อแยกดินหายากเนื่องจากแร่ธาตุบางชนิดนั้นหายากในประเทศไทย แร่จากการสกัดสามารถใช้เป็นแหล่งแร่หลักสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทค อีกทั้งยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรีไซเคิลชิ้นส่วนแม่เหล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำแม่เหล็กนีโอดิเมียมโลกที่หายากซึ่งสามารถนำมาใช้ ufabet

โดยยุคใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมการแพทย์แบบบูรณาการแผนกยังได้พัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดเงินบริสุทธิ์สำหรับการให้บริการอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์แผนกยังได้ทำการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ ปีหน้ามีเป้าหมายที่จะรีไซเคิลชิ้นส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผนกคาดว่าจะมีแผงโซลาร์ที่หมดอายุ 150 ตันต่อปีในช่วงห้าปีถัดไป ufabet

ประเทศไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทรีไซเคิลสองหรือสามคนกระตือรือร้นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผนกได้เปิดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการรีไซเคิล แผงโซลาร์เซลล์ให้กับบริษัทเอกชนที่สนใจแผงโซล่าร์ที่หมดอายุแล้ว ประกอบด้วยเงินร้อยละ 0.06 แผงชั่งน้ำหนักหนึ่งตันจะให้ผลผลิตเงินบริสุทธิ์ประมาณ 300 กรัมหลังจากกระบวนการสกัด เงินที่สกัดได้มีมูลค่า 20 บาทต่อกรัม ufabet